Odpovědné jednání při epidemii

Vláda stanovila limit pro setkávání při kulturních akcích na 30 lidí. V Divadle Kámen to samozřejmě respektujeme a hrajeme pro maximálně 20 diváků; plus herci a personál to znamená maximálně 29 lidí. Rovněž zavíráme bar v předepsanou hodinu, dokonce o něco dříve, v 19:35. Přesto nás někteří lidé obviňují, že se chováme nezodpovědně a hazardujeme se životy. Dovolte mi prosím reakci:

Myslím, že se chováme zodpovědně a nehazardujeme. Za ztížených podmínek nepanikaříme a zodpovědně nabízíme lidem i sobě výsledky své práce; podobně jako pekaři, prodavači, pracovníci automobilek, elektrikáři, bankéři, politici a milion dalších profesí. Naši práci – uměleckou tvorbu – považuji za stejně důležitou jako všechny ostatní práce (její hodnotu obvykle potvrzují, alespoň slovně, i představitelné naší společnosti).

Když vláda na základě názorů odborníků rozhodla, že je potřeba naši práci definovaným způsobem regulovat, omezit, tuto regulaci samozřejmě dodržujeme. Kdyby vláda na základě názorů odborníků rozhodla, že je nutné regulovat počet vyráběných aut, automobilky by to určitě také dodržely. Pokud vím, regulace se reálně děje například pro emise škodlivin z průmyslu. Nevěřím, že by automobilkám někdo vyčítal, že vyrábějí právě tolik aut, kolik je povoleno, a že průmyslu někdo vyčítá, že znečišťuje životní prostředí přesně v povolených mezích. Nerozumím tedy, proč by se nám mělo vyčítat, že vyrábíme právě tolik, kolik nám vláda a odborníci povolí.

Úřední regulaci je nutné dodržovat. Ale má nějaký smysl ji překračovat, omezovat svou činnost více než je odborníky určeno? Máme snad větší znalosti než ti odborníci?

Myslím, že nezodpovědná by byla právě rezignace na naši práci. Různí kolegové z jiných divadel řeší současnou regulaci například internetovým vysíláním. To je, myslím, skvělé. Ale u nás je vysílání problematické, pro náš druh divadla je důležitá fyzická přítomnost. Náš druh divadla zároveň umožňuje komorní prostředí s pouhými 15 až 20 diváky (to většina druhů divadla neumožňuje). Takže plníme svou úlohu ve společnosti a nabízíme tolik své práce, kolik máme odborníky povoleno.

Prosím respektujme vládu a předpisy, ale zároveň nepanikařme. A neskandalizujme lidi, kteří dělají svou práci, ani ty, kteří ji využívají ke své radosti a svému duchovnímu rozvoji, a mimo jiné tak posilují svou odolnost vůči nejrůznějším nemocem.

Přidat komentář

1 Komentáře.

  1. Petr Odo M

    P.S. No, po dvou dnech jsme stejně přestali hrát, protože se pravidla zpřísnila a už se nesmí scházet ani 30 lidí. To na věci přirozeně nic nemění. Dodržujeme taková pravidla, jaká odborníci v tu chvíli uznají za nejlepší.

Přidat komentář


Upozornění - Můžete použít tytoHTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>