Odmítnutí používání respirátoru

otevřený dopis ministru zdravotnictví

Vážený pane ministře,

dovoluji si Vám oznámit, že nebudu respektovat Vaše „mimořádné opatření“ ze dne 22.2.2021, kterým stanovujete „povinnost“ používat respirátor nebo podobný prostředek.

Odůvodnění:

1. Nikdo, ani Vy, pane ministře, mě nemůže nutit k činnosti, kterápoškozuje mé zdraví. Přitom je evidentní, že nesprávné nebo dlouhodobé používání respirátoru zdraví ohrožuje, a je evidentní, že jako člověk, který není zvyklý podobné pomůcky používat, neumím zajistit jejich správné a přiměřeně časté používání.

2. Nikdo, ani Vy, pane ministře, mě nemůže nutit k činnosti, která snižuje mou lidskou důstojnost. Podle mého přesvědčení je zakrývání obličeje snižováním lidské důstojnosti.

3. Respirátor chrání jeho nositele. Jinými slovy: když respirátor nepoužívám, vystavuji případnému (neprokázanému, ale podle Vašeho tvrzení existujícímu) nebezpečí nakažení respirační chorobou pouze sebe, nikoli lidi, kteří respirátor používají. Rozhodl jsem se, že riziko nákazy je pro mě podstatně přijatelnější než riziko poškození zdraví respirátorem.

4. Jsem svobodný občan a za své zdraví jsem odpovědný já sám, nikoli Vy, pane ministře. Rozhodl jsem se tedy tak, jak vysvětluji výše.

Doplňující informace: Používání respirátoru jsem rovněž zakázal svým dětem. Důvody jsou stejné jako výše popsané důvody pro mě osobně.

Děkuji Vám za pochopení a přeji Vám hodně štěstí ve Vaší práci i soukromém životě.

Petr Macháček, občan z Prahy

 

 

Přidat komentář

0 Komentáře.

Přidat komentář


Upozornění - Můžete použít tytoHTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>