Otevřený dopis ministru zdravotnictví – rizika očkování

Dnes jsem se podíval na stánku Ministerstva zdravotnictví o „covidovém očkování“ a ohnusil jsem se, neboť se jen potvrzuje, že MZ je vlastně agenturou farma-koncernů a naprosto neplní svou funkci ochránce veřejného zdraví. Napsal jsem tedy ministrovi tento otevřený dopis:

Vážený pane ministře,

prostudoval jsem si informace o očkování proti covid-19 na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví (konkrétně na stránce https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/ k dnešnímu dni, tj. 30.12.2020). Velmi mě znepokojilo, že jsem zde našel pouze zcela jednostranná propagandistická videa, heslovitou reklamu na vakcinaci a velmi neurčité a naprosto neprůkazné texty, které mají vyvracet obavy z očkování.

Nenašel jsem zde naprosto žádné údaje o rizicích, která jsou s očkováním spojena a která bezpochyby existují – stejně jako u každého lékařského zákroku.

Nenašel jsem zde ani vysvětlení principu působení jednotlivých vakcín, které uvedená stránka jednoznačně doporučuje a propaguje.

Vážený pane ministře, předpokládám, že posláním Vašeho ministerstva je podporovat zdraví českých občanů a obyvatel a seriózně je informovat. Dovolte mi prosím vyjádřit tento politický názor: Ministerstvo zdravotnictví by nemělo být reklamní agenturou farmaceutických společností. Podle aktuálního stavu uvedené stránky se ovšem zdá, že takovou reklamní agenturou je, neboť o očkování informuje zcela jednostranně a povrchně.

Současně s tímto dopisem odesílám na podatelnu Ministerstva zdravotnictví oficiální žádost o tyto informace:

1. Kde na webových stránkách ministerstva najdu seriózní údaje o rizicích vakcín na covid-19?

2. Kde najdu vzor informovaného souhlasu pacienta s očkováním konkrétní vakcínou? (Předpokládám, že tento vzor informovaného souhlasu obsahuje v souladu s běžnou lékařskou praxí i legislativou vysvětlení rizik lékařského zákroku, alternativ za daný lékařský zákrok a další informace, které mi umožní odpovědné rozhodnutí, zda zákrok podstoupit).

3. Kdyby údaje požadované v bodě 1 na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví nebyly, prosím o vysvětlení důvodu.

4. Kdyby údaje požadované v bodě 1 na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví nebyly, prosím o jejich zaslání.

Nezávisle na této oficiální žádosti Vás ovšem prosím, abyste se zamyslel, zda by nebylo dobré poskytovat českým občanům všestranné, pravdivé a seriózní informace namísto hesel a sloganů.

Děkuji Vám a přeji Vám hodně štěstí.

Petr Macháček
občan z Prahy

Přidat komentář

2 Komentáře.

  1. Rizika spojená s očkováním proti COVID-19 jsou minimální, což snad už prokazuje to, že na očkování dosud nikdo nezemřel, a jsou o několik řádů menší pro jednotlivce i společnost než samotný virus. Jako u každého očkování se u vás může obevit únava nebo třeba zýšená teplota, což jsou znaky nastartování iminitního systému – to je přesně to, co má vakcína dělat. Alergické reakce na jakákoli očkování jsou vzácné a pokud k alergické reakci dojde, měl byste kontaktavat lékaře. Možná byste se měl zamyslet, zda by nebylo dobré si prostudovat odpovídající vědecké práce než hledat nedokonaosti v prentaci MZ. Informovaný souhlas s popisem rizik dostanete ve kterémkoli očkovcím místě, taže konec hysterie. Navíc MZ odkazuje například na Státní úřad pro kontrolu léčiv, kde jsou rizika očkování popsána.

    • Petr Odo M

      Pane, děkuji za názor, s nímž nicméně příliš nesouzním. Nevím, odkud víte, že rizika jsou o několik řádů menší než prokazatelně dosti malá rizika covidu. Ale především: ministerstvo by mělo poskytovat vyvážené informace, a ne být reklamní agenturou. Pokud na své stránce poskytuje stručné a lapidární shrnutí údajných předností vakcíny, mělo by také poskytnout shrnutí nedostatků a rizik. Když je reklamní agenturou, je to, myslím, velmi špatně. Hlavně toto jsem se snažil nastínit ve svém dopisu.

Přidat komentář


Upozornění - Můžete použít tytoHTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>