Připomínky k národní strategii očkování

Ministerstvu zdravotnictví právě zasílám tyto připomínky k připravované národní strategii očkování:

1. Ve strategii uvádíte, že očkování bude dobrovolné. To je podle mého názoru dobré a zcela nutné, opak by byl protiústavní a především lidsky nepřijatelný.

2. Dobrovolnost očkování musí být skutečná a úplná, nikoli diskriminační: tj. pokud člověk nebude očkován, nesmí za to utrpět žádnou újmu, např. mu nesmí být zakazována jakákoli činnost, omezováno cestování, nesmí mu být ukládány jiné povinnosti než očkovaným lidem apod., nesmí být nucen k testování na jakoukoli nemoc apod. Tato skutečnost by měla být v předpisech souvisejících s očkováním výslovně a jednoznačně uvedena.

3. Je třeba vypracovat plán, jak v souladu s ústavou, zákony a přirozenými lidskými právy zacházet se stížnostmi a žalobami lidí, kterým očkovávání ublíží, a jak tyto lidi odškodňovat (nemocenské, invalidní důchody, odškodnění pro pozůstalé apod.). Každá vakcína je potenciálně nebezpečná, a narychlo vytvořená vakcína na covid bude s vysokou pravděpodobností skutečně riziková.

4. Je třeba vypracovat zákonný předpis (vyhlášku nebo podobně), která stanoví, kdo a v jakém smyslu je odpovědný a právně postižitelný za újmy, které očkování lidem způsobí, a to včetně občanskoprávní a trestní odpovědnosti (nesprávně provedené očkování, volba nesprávného druhu vakcíny, nepoučení pacienta, nezodpovědná mediální vyjádření apod.).

5. Je třeba připravit dokument, který zájemce o očkování předem pravdivě a srozumitelně seznámí se všemi známými a potenciálními riziky spojenými s příslušným očkováním, a který ho pravdivě seznámí s riziky pro případ, že očkování nepodstoupí.

6. Je velmi vhodné vypracovat dokument, ve kterém budou vyčísleny náklady na provedení očkování, a zveřejnit ho. I lidé, kteří budou mít očkování hrazené státem, by měli vědět, kolik stojí. Stejně tak je vhodné připravit výpočet souhrnných nákladů na očkování v ČR, případně i v rozdělení po věkových skupinách.

Děkuji za možnost připomínkování a rád přispěji k tvorbě dokumentů, které uvádím výše, například jako člen pracovní skupiny; nejsem zdravotník, ale tato problematika výrazně přesahuje oblast zdravotnictví.

Petr Macháček
Praha 14

Přidat komentář

0 Komentáře.

Přidat komentář


Upozornění - Můžete použít tytoHTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>