Živá přednáška a živé divadlo

Přednáška může být živá, nebo mrtvá. Divadlo může být živé, nebo mrtvé. Jaký je rozdíl mezi živou (mrtvou) přednáškou a živým (mrtvým) divadlem? Myslím, že nepodstatný.

Živá přednáška je (přibližně) veřejné přemítání člověka, který je odborníkem na dané téma, za soustředěné účasti posluchačů. Živé divadlo je (přibližně) veřejné žití herců, kteří mají nastudovanou nějakou strukturu situací, za soustředěné účasti diváků.

Mrtvá přednáška je (přibližně) prosté předávání informací ústní formou. Mrtvé divadlo je (přibližně) ilustrované sdělování názorů.

Má-li být přednáška živá, je nutné, aby přednášející nejen sděloval to, co ví, ale aby také s pomocí posluchačů přicházel na to, co ještě neví, co si zatím neuvědomuje. A především aby díky své konfrontaci s posluchači to, co už ví, lépe, silněji, jasněji a vášnivěji prožíval. Bez posluchačů nemůže takového prohloubení svých znalostí (směrem do racionálních i do mimorozumovým oblastí) dosáhnout.

Zázrak živé přednášky: přednášející i posluchač intenzivně žijí daný obor či dané téma a zároveň prožívají okamžiky neopakovatelné společné přítomnosti. Zázrak živého divadla: herci i diváci intenzivně hledají skrze estetiku a zároveň prožívají okamžiky neopakovatelné společné přítomnosti.

Společný zázrak živé přednášky i živého divadla: může to fungovat jen s přednášejícím (hercem) a posluchači (diváky); jen při živém vztahu těchto dvou subjektů. Bez přednášejícího (herce) nic neproběhne. Bez posluchačů (diváků) proběhne maximálně neobjevný monolog (neobjevná zkouška).

No, ještě že tento text je jen textem a nemá ambici stát se přednáškou. Jak ho tak čtu, připadá mi spíš mrtvý než živý…

(texty související s divadlem nabízím k publikování také na webu Divadelních novin)

Přidat komentář

1 Komentáře.

Přidat komentář


Upozornění - Můžete použít tytoHTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>